Urinmätningslista

Här kan du ladda hem en anteckningslista där du kan skriva ner vilken tid du kissar och hur ofta, samt mängden urin. Anteckningarna bör göras under en 2 dygnsperiod. Listan ger läkaren en indikation om dina besvär.

pdfUrinmätningslista